Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015


Η EEO GROUP είναι μια από τις ηγετικές εταιρείες συμβούλων με μεγάλη εμπειρία στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, της αγοράς εργασίας και της αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 στην Αθήνα. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπονεί μελέτες τόσο στο δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα, με εικοσαετή παρουσία στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.